Bockin perheen saaga

Mikä on Bockin perheen saaga?

Bockin perheellä tarkoitetaan Ior Bockin (Boxströmin) perhettä suoraan ylenevässä polvessa. (Huomaa, että Bockin suku olisi erimerkityksinen käsite ja tässä väärä.)

Bockin perheen saaga on kertomus tämän perheen vaiheista aikojen alusta aina nykypäiviin saakka. Kyseessä on perimätietona välitetty historiikki, johon sisältyvät vanhojen pakanatarinoiden (ks. Väinämöisen mytologia) lisäksi perheen tapahtumat Snappertunan Boxissa/Strömsössä (1250–1937) ja Sipoon Gumbostrandissa (1937–1984) sekä Ior Bockin aika perheensä viimeisenä elossa olevana jäsenenä (1984–).

Nykyisin saaga-sanan ajatellaan usein tarkoittavan fiktiivistä kertomusta, mutta sanan alkuperäinen merkitys on ”välitetty tieto”. Tiedon suullinen välittyminen useidenkin sukupolvien yli ei ole mitenkään tavatonta. Esimerkiksi Skotlannista tiedetään ihmisiä, jotka kykenevät luettelemaan omat esi-isänsä ja heihin liittyviä tietoja kirjoitettua historiaa edeltävältä ajalta asti. Vienan Karjalan runokylien koko runoaineisto on suullisen välitysprosessin tulosta. Monilla luonnonkansoilla perimätiedon suullinen siirtäminen on yhä pääasiallinen koulutuksen muoto.

Valitettavasti tämänkaltaiseen perimätiedon välittämiseen tarvittava keskustelukulttuuri on Suomessa lähes hävinnyt. Oman perheensä saagan voi toki nytkin luoda kirjoittamalla muistiin kaiken sen minkä on isältään tai isoisältään kuullut ja jättää keskeneräinen teos lapsille perinnöksi. Kirjoitetun tekstin kautta merkitys, arvot ja jatkamisen tärkeys eivät välity niinkuin vuorovaikutteisessa tiedon siirtämisessä, mutta se on parempi kuin ei mitään.

Miksi isän puolelta, miksei äidin?

Myös äidinpuoleisten esivanhempien välittämä tieto on arvokasta. Perhe-sanan ensimmäinen tavu (per) tarkoittaa kuitenkin isää (vrt. esim. ranskankielen isää tarkoittava sana père). Perhe on siis ”he, joilla on sama per”. Tästä syystä myös sukunimi periytyy isän puolelta, tai kuten Ior sanoo, spermalinjan mukaan.

Silloin kun Per-sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella tarkoittaa se Ukko Väinämöistä, koko kansan isää. Vastaavasti kansa koostuu Ukon jälkeläisistä, mistä on muistutuksena englannin kielen henkilöä tarkoittava sana person, Per'in poika (vrt. ruots. sukunimi Persson/Pärsson).

Kunkin Ukon elämä muodosti oman aikakautensa, eli periodin. (Englannissa aikakausia nimitetään yhä hallitsijoiden mukaan: Viktoriaaninen aika, Edvardiaaninen aika, jne.)

Nykyaikana Ukko-käsite on kuitenkin unohtunut, eikä esi-isiä useinkaan mietitä isoisää pidemmälle. Sen sijaan tyydymme ihmettelemme kielessämme olevia outoja sanoja, kuten per-ukot (”pohjan perukoilla”), perkele ja perjantai. Tai sitä miksi käytämme per-sanaa lähteeseen viittaavana prepositiona.

Per-käsite edustaa vakautta (vrt. permanto, peruskallio) ja pysyvyyttä (vrt. engl. permanent ja persistent). Perimätiedon ollessa periltä asti tulevaa tietoa edustaa se samoin tietämyksemme vakainta ja muuttumattominta osaa. Ilman sitä tämänkin vastauksen laatiminen olisi ollut mahdotonta.

Mistä Bock-nimi tulee? Iorin vanhempien nimihän oli Boxström.

Bock-nimi juontaa juurensa Box-nimiseen alueeseen Snappertunassa. Box on Bock-sanan genetiivi vanhassa kirjoitusasussa (vrt. Bock's). Boxin editse kulkevan saaristoväylän nimi on Boxströmmen (ks. kartta). Ior Bockin vanhemmat ovat kotoisin Boxista ja läheiseltä Strömsön saaristotilalta. Perimätiedon mukaan nimi Bock (Pukki) pidennettiin muotoon Boxström (Pukinvirta) vuonna 1250.

Vuoden 1882 asevelvollisuuskutsuntaluettelossa Ior Bockin isoisän Knut Viktor Boxströmin kotipaikaksi on merkitty Strömsö. Sukututkijat ovat jäljittäneet Boxströmit Strömsöön noin vuoteen 1670 asti. Perhe muutti Snappertunasta Sipoon Gumbostrandiin vuonna 1937.

Mikä tuossa Snappertunan alueessa sitten on niin erikoista?

Boxin lisäksi seudulla on paljon muutakin pakanallista paikannimistöä, kuten esimerkiksi Odensö (Udeninsaari), Torsö (Tuurinsaari) ja Persö (Ukonsaari). Raaseporin linna on 5,7 km päässä. Lisäksi Ior kertoi jo vuonna 1984, että Raaseporin linnan tuntumassa on sijainnut Suomen vanhin kaupunki, Tuna. Tuolloin tarinalle lähinnä hymähdeltiin, mutta Tunan olemassaolo on sittemmin todistettu, ja sen raunioita on kesästä 2008 lähtien Museoviraston valvonnassa kaivettu esiin. Nämä kaikki käsitteet liittyvät Boxströmien perheessä perimätietona välitettyyn tarinaan.

Tilaa oma kappaleesi!
Bockin perheen saaga
Ior Bock (kovakantinen – 1996)
€ 36,00 (sis. postituksen)