Västra Nyland/Norman 12.5.1994

Ja till Yggdrasil, nej till guldgräveri

Den Ior Bockska stödorganisationen Positive Foundation vill att en askplanta skall planteras vid den Boxströmska familjegraven på Snappertuna gravgård, en ask som man anser härstammar i rakt nerstigande led från världstridet, vårdträdet Yggdrasil. Det har församlingsrådet ingenting emot.

Däremot blev det nej till fortsatta grävningar efter guldbocken i offerlunden i Snappertuna Lunden med allt vad där finns är fredad och grävningar skulle antagligen skada både de två ekar som finns där och annan växtlighet.

Det var redan i fjol någon gång på sensommaren som församlingen i Snappertuna fick ett mycket långt brev från organisationen. Det var underskrivet av Kevin Wood och Bo Stefan Olsson, som hänvisade till att man med nutida teknik kan ”häva upp” en stor ek, gräva under den och sedan sänka ner den igen utan att den tagit skada.

Skötselplan

Det där tror man nu inte riktigt på i Snappertuna utan hänvisar till den skötselplan som uppgjorts i samrad med länsstyrelsen och enligt vilken lundvegetationen ska skyddas. Församlingsrådet ger inte tillåtelse till utgrävningar.

Med vårdträdet, asken Yggdrasil, ligger det litet annorlunda till. Boxströmska graven är inramad av fyra lärkträd. Vid sidan av graven, på församlingens mark, växte tidigare en ask. Den blev skröplig och ansågs ha levt sitt liv.

Vårdträdet spelar emellertid en viktig roll i Bock-sagan och anhängarna har anhållit om att en stickling från trädet planteras på samma plats där det gamla trädet stod.

(Den ask som senast stod här var förstäs inte Yggdrasil, men planta hade följt på planta i en obruten foljd från det ursprungliga vårdträdet).

Enligt församlingens trägårdsmästare Ole Nyström är det inget problem att tillmötesgå Positive Foundations önskemål i detta fall. Fröplantor från den fällda asken växer i närheten och en av dessa kan omplanteras.

Vilket församlingsrådet alltså ger sin tillåtelse till.

Norman