Västra Nyland/Anon 22.6.1984

Snappertuna: Församlingsrådet återtog beslutet om minneseldarna

EKENÄS. Vid ett extra möte på onsdag kväll återtog församlingsrådet i Snappertuna sitt tidigare beslut om att en minnesstund i samband med en begravning skulle få arrangeras på församlingens mark i Offerlunden på midsommarnatten. Härvid skulle fem minneseldar tändas och församlingens kyrkohärde Staffan Söderlund hålla en kort andakt.

De facto hade redan, som VN omtalade i onsdags, kyrkoherden som s.a.s verkställare av rådets beslut konstaterat att situationen utvecklats så, att någon medverkan från församlingens sida i någon nattig minnesstund inte mera var aktuell.

Men församlingsrådet önskade ändå ta upp ärendet på nytt, också i avsikt att för allmänheten klarlägga vad som förevarit.

Ior Svedlin i Helsingfors sände en anhållan till församlingsrådet om att på midsommarnatten få anordna en minnesstund i Offerlunden och tända små minneseldar för hans mor. Som tidigare på midsommaraftonsdagen jordfästs i Snappertuna kyrka, samt dennas far, mor, syster och bror. De fyra sistnämndas gravurnor skulle nämligen överflyttas från Helsingfors till släktgraven i Snappertuna. Vid detta tillfälle skulle kyrkoherden medverka med en andakt.

KONFIDENTIELLT

Ärendet behandlades konfidentiellt i församlingsradet, tillställningen var ju ämnad enbart för de närmaste anhöriga, en sluten krets. Något lär rådets medlemmar ha förvånats över tidpunkten, midnatt, men beslöt ända så har:

”Forsamlingsrådet ger som markägare sitt medgivande till att Ior Svedlin hos länsstyrelsen i Nylands län ansöker om tillstånd för minnesstunden den 22 juni 1984 i Offerlunden. Samtidigt ges tillstånd att tända de i ansökan nämnda eldarna på ett sätt som godkänns av brandmyndigheterna och länsstyrelsen”.

Länsstyrelsens tillstånd kom också, det krävs då lunden är naturskyddsområde.

Emellertid publicerade sedan Ior Svedlin en dödsannons i några tidningar i vilken det angavs att minneseldar skulle tändas för de fornnordiska gudarna Oden, Ra, Tor, Frej och Freja. (Enligt Ior Svedlin härstammar även den egyptiska solguden Ra från Norden).

Grunderna i den anhållan som församlingsrådet behandlat hade alltså ändrats, och det på ett sätt som rådets ledamöter inte kunde gå med på.

(Offerlunden finns i Söderby och består av en samling gamla vårdträd. Dit leder ingen allmän väg, till lunden måste man ta sig över privata marker.)