Västra Nyland/Norman 20.6.1984

Snappertuna-begravning! Nej till minneseld för hedniska gudar

EKENÄS. Det kommer inte att tändas några minneseldar för de hedniska forngudarna Oden, Ra, Tor, Frej och Freja i Snappertuna församlings Offerlund på midsommarnatten. Det är något som inte hör ihop med en kristen begravning, säger kyrkoherden Staffan Söderlund.

Mycket uppseende har en dödsannons väckt, som den välbekanta Sveaborg-guiden Ior Svedlin låtit infora i några tidningar (bl a. i VN) over sin mor Rhea Boxström-Svedlin.

Hon är av gammal Snappertuna-slakt, enligt uppgift den sista av sin gren. Ende sonen Ior Svedlin har härlett släktrötterna från de fornnordiska gudarna vilkas namn ingår i dödsannonsen.

Till åminnelse av dem ville han tända fem små minneseldar i Offerlunden. kl. 24 på midsommarnatten.

Församlingsrådet i Snappertuna fick emellertid det intrycket av anhållan att-minneseldarna skulle tandas för Ior Svedlins mor samt dennes far, mor, bror och syster vilkas urnor samtidigt nu flyttas över till familjegraven i Snappertuna.

Rådet godkande anhållan för sin del och sände den vidare till länsstyrelsen. Offerlunden är nämligen naturskyddsomrade.

På måndagen gav länsstyrelsen tillstånd till minneseldarna, på villkor att brandskyddsföreskrifterna följs och att högst 15 personer deltar i minnesakten.

Kyrkoherde Söderlund hade först lovat medverka med kort andakt på natten.

– Men efter det att saken har tagit, den här vändningen kan det förstås inte bli fråga om min medverkan, säger han.

Och några eldar blir det inte heller på församlingens omrade. Men möjligt är att Ior Svedlin tänder eldarna ändå på något privat område intill Offerlunden.

Rhea Svedlin kommer att jordfästas i Snappertuna kyrka på midsommaraftonsdagen.

– Hon var församlingsmedlem och kristen, konstaterar Staffan Söderlund.

I dödsannonsen inbjuds begravningsgästerna att efter jordfästningen delta i Ungdomsringens midsommarfest vid Raseborgs ruiner samt sommarfestspelens premiär senare på kvällen.

De övriga anhöriga har senare låtit införa en traditionellt utformad dödsannons i tidningarna.

Norman