Västra Nyland 13.6.1984

Döda: Moder Rhea Boxström-Räf-Storsved-Svedlin

död 6.4 kl. 12.10 i Hel-sing-fors

ODEN RA TOR FREJ FREJA

”Höjen jubel till Herren alla länder. Ty Herren är god och hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.”

I O R.

Jordfästningen äger rum midsommaraftonsdagen fredagen den 22.6 kl. 12.00 i Snappertuna kyrka. Till kyrkan inbjudes härmed Veronikaföreningens loger samt släkt och vänner. Folkdräkt eller ljus klädsel. Efter begravningen samlas vi i Slottsnektens stuga vid Raseborg, varefter begravningsgästerna och deras vänner deltar i midsommarfesten utanför Raseborgs slott och åser dansen kring midsommarstången som ordnas av ungdomsringarna kl. 16.30. Efter begravningsfesten har gästerna en möjlighet att se Raseborgs sommarfestspels premiär kl. 19.30. Efter teaterföreställningen förs de som på dagen deltagit i jordfästningen i buss till den gamla Offerlunden i Snappertuna där det kl. 24.00 tänds 5 st små midsommareldar till åminnelse av Oden Ra Tor Frej och Freja.

Buss ordnas med avgång kl. 10.00 från Senatstorget i Helsingfors för Veronikaföreningens medlemmar och närmaste släkten. Anmälan till fru Irma östling tel. 447145, samt teaterbiljetter 35 mk kan beställas direkt fran Raseborgs festspels kassa tel. 911-31 961 där ett antal biljetter är reserverade för begravningsgästerna. Bussen återvänder till H:fors efter ceremonin vid Offerlunden på natten.