Västra Nyland

Vår lilla stad – Ekenäs

Under 1800-talet fanns det i Snappertuna en orkester som kallades ”Baarmans spelmän”, namnet stavades ibland också med ett a. Den spelade på bröllop och andra begivenheter, bl.a. alltid vid Raseborgs ruiner på ”Pertelsdagen” den 24 augusti.

Nu undrar Ior Bock i Helsingfors, som har mycket djupa rötter i Snappertunabygden, om det finns någon i trakten som har kvar fotografier där orkestern finns med. Om så är skulle han vara ytterst tacksam för att få låna dem för kopiering.

Det finns skriftliga belägg för att orkestern existerade redan på 1820-talet och då medverkade Ior Bocks farfarsfar Jakob Boxström. Dennes sonson Knut Viktor Boxström (Iors far) var med på 1880-talet och hans yngste bror Albert gned felan i spelmanslaget under århundradets sista decennium.

Ior Bock kommer ihåg att man i hans föräldrarhem hade ett album med bilder från bl.a. bröllop i Snappertuna, men efter det att familjen flyttat till Sibbo år 1937 försvann det albumet i samband med ett inbrott.

Orkesterledare eller spellagsledare var Viktor Baarman.

Om det finns någon som hittar någon av dessa unika och kulturhistoriskt mycket intressanta bilder i sina gömmor förmedlas Västra Nylands Ekenäs-redaktionen gärna kontakten med Ior Bock.