Hufvudstadsbladet 3.10.1984

Ior Svedlin och Sveaborg

I söndagens nummer av Hbl kan man på sista sidan läsa, att Ior Svedlin kommer tillbaka till sommaren 1985 och att jag har lovat att ”Bastion Dygd ställs till hans förfogande som föredragsutrymme”.

Notisen är helt felaktig. Ior Svedlin besökte museiverket senaste torsdag och anhöll då om att nästa sommar få disponera Bastion Dygd. Jag svarade honom då, att museiverket inte har några utrymmen på Sveaborg. Alla ansökningar om att få hyra någonting skall riktas till Sveaborgs förvaltningsnämnd. Jag upplyste honom också om att Bastion Dygd redan torde vara reserverad för andra ändamål.

Slutligen lät jag honom också förstå, att museiverket inte på något sätt är engagerat i guideverksamheten på Sveaborg. Den sköts av Samfundet Ehrensvärd, och om samfundet avstår från någon del därav, är det också i det här fallet förvaltningsnämndens sak att grubbla över vad som bör göras.

Med anledning av notisens sista avsnitt vill jag också säga, att Ior Svedlin inte har någontign att göra med den stora utställning som museiverket nästa år arrangerar i National Maritime Museum i Greenwich.

C J Gardberg
museiverkets överdirektör

De uppgifter som Hbl-notisen byggde på bekräftades av Ior Svedlin per telefon i lördags. De stämmer synbarligen inte.
Red.