Hufvudstadsbladet 30.9.1984

Ior sommarvärd på Bastion Dygd

Nästa sommar har allmänheten åter möjlighet att få höra Ior Svedlin berätta om Sveaborg ute på fästningsön. Han har ingått ett avtal med museiverkets överdirektör C. J. Gardberg, vilket innebär att Bastion Dygd ställts till hans förfogande som föredragsutrymme.

Den gångna sommaren har han utövat sin verksamhet endast på specialbeställning, då Ehrensvärd-sällskapet bröt sitt avtalsförhållande med honom på våren.

Sommaren 1985 kommer han att hålla ett föredrag på en timme skilt på svenska och finska alla dagar utom söndagar och måndagar. Där behandlas skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman under August Ehrensvärds och Gustav III:s tid. Chapman skapade Sveaborgs skärgårdsflotta.

Avsikten är att föredraget skall utgöra också ett stöd för museiverkets utställning i Greenvich i England nästa år, vilken skall omspänna skeppsbygget från istiden till våra dagar.

Ior Svedlin uppger, att han nästa sommar även tar emot beställningar av enskilda grupper. På våren blir det framför allt skolgrupper, innan föredragsverksamheten för allmännen inleds den I juni.

Inom kort bär det iväg på den årliga, traditionella resan till Indien, där Svedlin vistas sex månader. Då förbereds sommarens program.