Hufvudstadsbladet 20.6.1984

Snappertuna: Nej till offereldar

Kyrkoherden i Snappertuna Staffan Söderlund har förbjudit tändande av eldar till 5 fornnordiska gudars ära i den s.k. offerlunden i Snappertuna som ett inslag i en begravning pa midsommarafton. Offerlunden befinner sig på församlingens mark.

Det är f.d. sveaborgsguiden Ior Svedlin som ville att eldarna skulle tändas som en del av ceremonierna vid hans mor Rhea Svedlins begravning.

– Det här skulle ske i enlighet med hennes egna önskemål, säger Svedlin.

Eldarna skulle ha tänts till gudarna Odens, Ras, Tors, Frejs och Frejas ära. Svedlin anser att hans mors släkts anor går tillbaka till Oden.

Men i ett brev till Svedlin förbjuder kyrkoherde Söderlund ceremonin i offerlunden. Han skriver att de fornnordiska kulterna ”hör historien till”.

– Min mor hörde till kyrkan, det gör jag också, och vi vill inte såra någon på minsta sätt, säger Svedlin som nu accepterar att det inte blir några eldar i lunden på midsommaraftonen.

Svedlins dödsannons över sin mor som ingick i Helsingin Sanomat och några finlandsvenska tidningar (men inte i Hbl) -avspeglar hans syn på släktens anor i förkristen forntid. Den var prydd med torshammaren och upptog namnen Oden, Ra, Tor, Frej, Freja vid sidan av ett citat ur psaltaren. I annonsen önskade Svedlin att begravningsgästerna skulle komma klädda i ljusa kläder eller folkdräkt. Efter begravningen samlas de vid Raseborg och deltar i midsommarfestligheterna där, bl.a. i dansen kring mid sommarstången. Därpå beser gästerna teaterpremiären vid Raseborgs slott.

I år spelar Raseborgs sommarteater Pippi Långstrump.

Ceremonin i offerlunden skulle sedan ha skett vid midnatt.

Innan kyrkoherde Söderlund förbjöd eldarna hade församlingsrådet behandlat ärendet och inte rest invändningar. Länsstyrelsen hade också gett sitt tillstånd.

Hbl talade med kyrkoherde Söderlund för en vecka sedan genast när Svedlins annons publicerades, men han sa då att församlingen inte ville blanda sig i vilka riter som försiggick utanför kyrkorummet.

– Jag förstod då att offereldarna skulle tändas till de avlidnas minne, säger kyrkoherde Söderlund. Samtidigt med jordfästningen flyttas nämligen den avlidnas föräldrars, brors och systers urnor till familjegraven i Snappertuna. Jag skulle också ha hållit ett litet minnestal vid eldarna. Men efter att Svedin gjorde det bekant att eldarna skulle tändas till de fem fornnordiska gudarnas ära blev det omöjligt att tillåta den här riten på fösamlingens mark.