Hakaristi (Svastika)

Svastika eli hakaristi on tuhansia vuosia vanha, useissa maailman eri kulttuureissa esiintyvä symboli. Bockin perheen saagan mukaan symbolin ja erityisesti svastika-sanan juuret ovat Udenmaan (Vinland) kansanperinteessä.

Svastika on lyhentymä sanasta ”svavelsticka” (rikkitikku). Rikkitikku oli entisajan tulitikku, johon tuli saatiin tulusten taulasta. Bockin mukaan sanan hakaristimerkitys juontuu tähän läheisesti liittyvästä ja niinikään rikin polttoon perustuvasta esineestä, nimittäin vanhasta pyörivästä joulukoristeesta.

Koriste oli koottu kahdesta tiiviistä olkinipusta. Nippujen päät oli taivutettu 90° kulmassa vastakkaisiin suuntiin. Niput limitettiin keskeltä toistensa läpi niin, että kokonaisuudesta tuli hakaristin muotoinen. Keskeltä, nippujen risteyskohdan läpi pujotettiin keppi (”sticka”), joka tuettiin kahteen maassa pystyssä olevaan tolppaan. Laitetta käytettiin niin, että olkipillien päistä laitettiin sisään rikkiä (”svavel”), joka sytytettynä pyöritti hakaristiä ympäri, lähettäen neljä kipinäsuihkua eri suuntiin.

Olkipyörijä symboloi aurinkoa ja kipinäsuihku auringon säteitä. Toisaalta auringon säteiden elinvoima vastaa myös ihmisen elämän tuottavaa voimaa, eli siementä. Ior Bock onkin antanut esineelle myös seuraavan tulkinnan: Yhdeltä puolen katsottuna se pyöri myötäpäivään, mikä symboloi Lemminkäisen siemenen leviämisestä maailmalle, ja toiselta puolen katsottuna se pyöri vastapäivään symboloiden Ilmarisen jakaman tiedon leviämistä alamaisille.

Hakaristi-symboli kuvaa siis kylvöä sanan useammassa eri merkityksessä. Koska kyseessä on pyörijä, ei risti, on nykysuomen sana hakaristi jossain määrin harhaanjohtava. Vaikutelma rististä syntyy siitä, että pyörijässä on vain neljä puolaa.

Olkipyörijää poltettiin jouluna, auringon ”syntymäpäivänä”. Tätä tapaa matkimme vieläkin polttamalla tähtisadetikkuja joulukuusessamme.

Nykyisin pyrotekniikassa käytetyn ”spinner gerb” -tehosteen voidaan ajatella olevan moderni versio olkipyörijästä (ks. kuva). Spinner gerb sopiikin hyvin käytettäväksi juuri joulun ajan yleisötapahtumissa.

Myös tuttu Valpurinpäivän koriste, kepin päässä pyörivä nelisakarainen tuuliviiri ilmentää samaa auringon ja elämänvoiman teemaa.

Hakaristi-symboli on myöhemminkin ollut näkyvässä roolissa suomalaisessa kulttuurissa. Esimerkiksi Suomen ilmavoimat käytti hakaristitunnusta lentokoneiden kyljissä vuosina 1918–1945. Hakaristi oli myös muun muassa Lotta Svärd -järjestön ja sairaanhoitajaliiton tunnus.

Nykyaikana hakaristin voi nähdä vapauden ristissä ja sitä kautta muun muassa tasavallan presidentin lipussa.

Kieltolaki

Maailmanlaajuisesti hakaristi tunnetaan nykyisin parhaiten natsi-Saksan ja kansallissosialismin tunnuksena. Hitler luonnosteli hakaristilipun vuonna 1919 Saksan kansallissosialistista työväenpuoluetta (tuolloin vielä nimellä Saksan työväenpuolue) varten. Se oli Saksan kansallislippu vuodesta 1935 vuoteen 1945.

Toisen maailmansodan jälkeen hakaristi-symbolin julkinen esittäminen on ollut rangaistavaa muun muassa Saksassa ja Israelissa juuri sen natsi-Saksaan liittyvän historian vuoksi. Vuodesta 2007 lähtien Saksa on ajanut vastaavaa kieltolakia koko Euroopan unionin alueelle, mukaanluettuna Suomeen.

Aurinkopyörä

Aurinkopyörän polttaminen saksalaisessa joulujuhlassa. Pyörän puolat symbolisoivat kevätpäiväntasausta, kesäpäivänseisausta, syyspäiväntasausta ja talvipäivänseisausta.

Aurinkopyörän polttaminen
saksalaisessa joulujuhlassa

Läheistä sukua hakaristille on niin kutsuttu aurinkopyörä. Aurinkopyörä muodostuu pyöreästä kehästä ja neljästä puolasta. Puolat symboloivat kevätpäiväntasausta, kesäpäivänseisausta, syyspäiväntasausta ja talvipäivänseisausta. Aurinkopyörästä on myös versio, jossa ympyrän kehä on puolien väliltä katkaistu, muodostaen näin eräänlaisen ”pyöreän hakaristin”. Saksassa on säilynyt perinne, jossa puun oksista tehty aurinkopyörä poltetaan talvipäivänseisauksen aikoihin.

Hakaristin tavoin aurinkopyörä kuvaa aurinkoa ja vuoden kiertoa. Siinä ei kuitenkaan ole mukana hakaristin sakaroihin liittyvää kylvömerkitystä.

Hakaristin käytön tultua vuoden 1945 jälkeen monissa maissa rangaistavaksi teoksi, ovat jotkut uuspakanalliset ja kansallismieliset liikkeet ottaneet symbolikseen aurinkopyörän.

Tilaa oma kappaleesi!
Bockin perheen saaga
Ior Bock (kovakantinen – 1996)
€ 36,00 (sis. postituksen)